A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete támogatja a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) Múzeumok Éjszakájához kötődő pécsi akcióját!
 
Támogatjuk a KKDSZ azon követeléseit, amely a múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési dolgozók tisztességes bérezéséért és a tisztességes munkakörülményeinek biztosításáért kiáltanak!
 
Szolidárisak vagyunk a könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési dolgozók életminőségét jelentősen jobb irányba befolyásoló küzdelemmel! Kívánjuk, hogy a KKDSZ akciója elérje célját!
 
Szolidaritással,
 
Szűcs Viktória
BDDSZ elnök

 

Sok szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntjük a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete valamennyi tagja nevében Dr. Koncz Józsefet, a szolnoki Bölcsődei Igazgatóság nyugalmazott igazgató főorvosát, a BDDSZ tiszteletbeli elnökét 85. születésnapja alkalmából!

 

Dr. Koncz József 1958-ban szerezte meg orvosi diplomáját. Az egyetem elvégzése után 1962-ben szakorvosi képesítést szerzett, majd később Szolnokon munkálkodott főorvosként. Nevéhez fűződik az 1971-ben megrendezett Első Országos Bölcsődei Ankét - mely a 0-3 éves korosztály élettani sajátosságaira épülő szakmai program elindítója volt -, majd 1973-ban a szolnoki Módszertani Bölcsőde megalapítása.

 

Modellértékű volt az 1980-ban létrehozott szolnoki Bölcsődei Igazgatóság, melynek megalakulása óta igazgatója volt. Az akkor még 11 bölcsődei telephellyel induló intézmény valamennyi ésszerűen centralizálható feladatát egy központi gazdasági háttérintézmény hatáskörébe vonta. Ezzel a gazdaságos üzemeltetés feltételeinek biztosítása mellett megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a bölcsődében dolgozó szakemberek minden energiájukat a szakmai munka színvonalának emelésére fordíthassák. Kísérleti jelleggel beindította Szolnokon a fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátását, majd 3 év után folytatták tovább ezt az ellátási formát a Városmajori úti bölcsődében - állami támogatás nélkül - 1986-tól, ahol a szükséges szakemberek rendelkezésre álltak. Nagyon szép és eredményes munkát végeztek. Sajnálatos, hogy a bölcsődei korai fejlesztési lehetőség 2013 egy törvénymódosítással megszűnt.

Felismerte, hogy a bölcsődékbevégzett feladatok ellátásában meghatározó jelentőségű az ott dolgozók felkészültsége, szakképzettsége. Tudatos humánpolitikai tevékenységének köszönhető, hogy munkatársai között kiemelkedően magas volt a felsőfokú szakképzettek aránya.

A 90-es években sok településen vett részt a bölcsődék bezárása ellen folytatott küzdelemben. Aktív szerepe volt az önkormányzatok számára elérhető bölcsődei normatív támogatás 1997-es bevezetésében.

Kezdeményezésére alakult meg a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 1989-ben, amelyben Ügyvivői tisztséget töltött be, majd 1997-ben a Kongresszus, a BDDSZ tiszteletbeli elnökévé választotta. Az érdekképviseleti munka mellett számos társadalmi „megbízatása” is volt:

18 éven keresztül a Vöröskereszt városi szervezetének elnöke volt, - mint az Orvos Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének (OEDSZ) tagját - beválasztották a Megyei Bizottság tagjai közé, majd 1985-től a szervezet elnökévé választották, ezáltal tagja lett az OEDSZ vezetőségének is. Egy cikluson át tanácstag is volt. Több éven át vezette a Szolnoki Dózsa úszószakosztályát, mint annak elnöke. Az önkormányzatok megalakulása után, több cikluson át megválasztották az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjává. A Magyar Bölcsődék Egyesülete (MBE) megalapítását – amely szintén a nevéhez kötődik - követően 9 évig elnöke volt. 2006-tól tiszteletbeli elnöke a szervezetnek.
 

                                                           

Főorvos Úr közel 45 éves bölcsődei szakmai pályafutása eseményekben-, eredményekben gazdag és sokszínű volt, amely a mai napig hatással van az ország minden bölcsődéjére. Egész emberi, vezetői magatartása, tevékenysége a gyermekek minél magasabb szintű napközbeni ellátásának kialakítását, megtartását szolgálta, de fontos szempontként kezelte a dolgozók elégedettségének, a jó munkahelyi légkör megteremtésének optimális gyakorlatát is.

Sokan, sokat köszönhetünk Főorvos úrnak, mi akik ma is a bölcsődei hálózatban, vagy a bölcsődei hálózatért dolgozunk. Mindannyian példát vehetünk igényességéből, szakmai alázatából, elkötelezettségéből, fáradhatatlan munkálkodásából, amely gyermek-, ember- és szakmaszeretetéből táplálkozott. Ezek az emberi és szakmai megnyilvánulások napjainkban is élők, követendők, útmutatásul szolgálnak.

Főorvos úr szellemisége, gondolatai a jelen bölcsődéiben is fellelhetők. Akik olyan szerencsések, hogy személyesen is ismerik Őt, közvetlenül Tőle, a fiatalabbak pedig közvetve, tapasztaltabb munkatársaiktól vették, veszik át a bölcsődék, a gyermekek és a munkatársak ügyének feltétlen szolgálatát. 
Emberségét, elkötelezettségét ismerjük és tiszteljük eredményeit, amelyek a három éven aluli gyermekek magas szintű bölcsődei ellátását szolgálták és szolgálják a mai napig is.

Tisztelt Főorvos Úr!

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete valamennyi tagja nevében ezúton sok szeretettel gratulálunk születésnapja alkalmából és egyben köszönjük áldozatos munkáját, amit a bölcsődei ágazatért, a dolgozókért, Értünk tett! Köszönjük, hogy munkásságát a bölcsődék ügye mellé állította, melyért lelkiismeretesen, következetesen, tiszta szívvel dolgozott!

Kívánunk további jó egészséget és a családi életéhez sok örömet és boldogságot!

Budapest, 2018. június 15.

Szűcs Viktória
BDDSZ elnök

 

2018. június 13-án Szűcs Viktória részt vett az OKÉT (Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács) ülésen, ahol a 2019-es költségvetési törvény tervezetét tárgyalták (valójában írásos előterjesztés híján szóban ismertette a számokat/kereteket a kormányzat), azon belül a jövő évi béreket. A minimálbéremelésen túl (a mérték itt sem ismert, a tárgyalások még nem kezdődtek meg) az ágazatunknak eddig 0 Ft, azaz nulla Ft emelés várható!

Az írásos anyag elérhető a www.parlament.hu oldalon vagy ide kattintva. Legközelebb június 25-én találkoznak a felek.

Meghívó
A Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest tisztelettel meghívja Önt a “Nemek közötti igazságosság Kelet-Közép-Európában” című regionális projektjének keretében megvalósuló kerekasztal-beszélgetésére, melyet a Női Érdekérvényesítő Szövetséggel és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével közösen szervez, és melynek címe:
 
A gondoskodás gazdaságtana és ennek növekvő jelentősége
 
A gyerekekről, a betegekről és az idősekről való gondoskodás az emberi élet integráns része és elengedhetetlen a társadalom újratermeléséhez. Nem elég a férfiakat bátorítani, hogy vegyék ki igazságosan a részüket ezekben a kötelességekben is, de olyan szociális rendszerekre van szükségünk, amelyek értékük szerint elismerik a fizetett és fizetetlen gondoskodás fontosságát, és a növekvő nyomást, amely ezekkel kapcsolatban társadalmunkra nehezedik. A szociális infrastruktúrába való beruházás ráadásul gazdasági hozadékokkal is jár. Hogyan kapcsolódik egymáshoz az egészségügy, a gyerekgondozás és az idősek gondozása? Mik a gondoskodó munka témájával kapcsolatos feminista szempontok és viták? Hogyan alakítják a gondoskodás értékéről folyó vitát a piaci mechanizmusok, az állam és a „nők kötelezettségeinek” romanticizálása? Mik lennének az előnyei annak, ha komolyan vennénk a gondoskodást és nagyobb léptékben befektetnénk bele? Mi az állam, a szakszervezetek, a piaci szereplők és a civil társadalom szerepe a változásban? Tisztelettel meghívjuk Önt, hogy portugál, francia és magyar szakértőinkkel együtt megvitassuk a fenti, valamint a témával kapcsolatos további kérdéseket.
2018. május 30. 15.30 - 20:00
Helyszín: Kossuth Klub
Budapest, VIII., Múzeum utca 7.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, legkésőbb május 28-ig jelezze ezen a linken.
A beszélgetés Facebook eseményét itt találja.
Díjmentes gyerekfelügyeletet biztosítunk az esemény idejére. Amennyiben igényt tart rá, kérjük, jelezze a regisztrációban május 24-ig!

Eseményoldal és bővebb infó itt!

A mai napon Budapesten találkoztunk a svéd VISION szakszervezet képviselőivel, akiknek beszámoltunk a magyar szakszervezetek helyzetéről, a szervezkedés módjáról, a hazai érdekegyeztető (két- és háromoldalú) fórumokról, az azokban folyó tevékenységről. Betekintést adtunk a hazai helyi kollektív szerződés-kötési problémákba a közszférán belül, illetve érdekelte őket a hazai nyugdíjszabályozás, a nyugdíj melletti munkavégzés lehetősége és díjazása, a találkozó végén pedig bemutattuk a közszféra, azon belül a szociális/bölcsődei terület bérhelyzetét, amit döbbenten hallgattak. A legtöbb téma kapcsán megállapították, hogy olyan mintha Magyarország nem előre, hanem visszafelé lépegetne a múltba.

A találkozó során a vendégeink véleménye szerint, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon a szakszervezet és az érdekegyeztetés. Kiemelték, hogy a jelenlegi helyzeten (beleértve a bérezést is) egy magasabb szakszervezeti szervezettség sokat segítene. Fontosnak tartották, a tisztségviselői képzéseken túl a tagok képzését. Ezek náluk olyannyira biztosítottak és elérhetők mindenki számára, hogy a képzés idején jelentkező távollétet is a munkáltató fizeti.

 

 

Oldalak

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Ferenc és Olívia nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
97%
nem
3%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 64

Találj meg minket a Facebook-on

Hirdetés